marți, 29 ianuarie 2013

Gurdjieff despre iubirea conştientă

 Iubirea este firul de aur care uneşte o inimă cu o alta, un suflet cu un alt suflet. Deşi iubirea este unică, noi o înţelegem şi o manifestăm diferit, în funcţie de capacitatea noastră de a o simţi, de nivelul de conştiinţă pe care îl avem. De aceea putem spune că ceea ce înţelege şi manifestă un om ca fiind iubire, este posibil să difere foarte mult de ceea ce crede un alt om că ar fi iubirea. Multe fiinţe umane au început încă din cele mai vechi timpuri să caute “forma” ideală a iubirii, formă care să fie aceeaşi în înţelegerea tuturor. S-a ajuns treptat să se vorbească despre existenţa unei iubiri pure, obiective, care diferă prin caracteristicile sale într-o măsură foarte mare de ceea ce înţelegem în mod curent prin iubire. Cei înţelepţi au ajuns la concluzia că singura modalitate de a iubi cu adevărat este să iubeşti în mod conştient.       Motivaţia iubirii conştiente, în starea sa evoluată, este dorinţa ca fiinţa iubită să ajungă la propriile ei perfecţiuni înnăscute, fără a ţine cont de consecinţele posibile ale acestui lucru, pentru cel care iubeşte. “Totul este ca ea să devină perfectă în sine, eu nu contez”, spune iubitul conştient. “Voi merge în infern, dacă prin aceasta ea va putea sa meargă în paradis.” Şi paradoxul sublim al unei asemenea iubiri este că ea evocă în mod necesar acelaşi lucru înapoi. Iubirea conştientă naşte iubire conştientă.       De ce acest fenomen este atât de rar printre oameni?

     Primul motiv este că marea majoritate a omenilor rămân la stadiul de copii, doritori de a fi iubiţi, dar nu de a iubi. Al doilea este că perfecţiunea este rareori privită ca produsul propriu al iubirii adulte, deşi nimic altceva nu poate eleva iubirea deasupra nivelelor puerile sau animalice. Al treilea este că de obicei omul nu ştie, nici chiar atunci când este plin de dorinţa de a iubi, care ar fi binele obiectului iubirii sale; iar al patrulea motiv este că iubirea conştientă nu apare niciodată la întâmplare. Ea trebuie să fie obiectul unei alegeri conştiente şi al unei hotarâri ferme de a face eforturi în acest scop.               Aşa cum bushido şi celelalte ordine cavalereşti nu au aparut accidental, nici iubirea conştientă nu poate să apară şi să se dezvolte singură. Toate gradele de nobleţe au fost opere de artă, iar iubirea conştientă de asemenea trebuie să fie operă de artă. Cel ce doreşte să se înroleze în ea să înceapă deci prin a-şi face ucenicia, şi poate într-o zi el va atinge măiestria. El trebuie înainte de toate să-şi purifice dorinţa de a ajuta, deoarece va trebui să-şi depăşească orice dorinţă personală şi orice prejudecăţi.       El contemplă chipul iubit: “Ce fel de femeie este ea?” Aici este un mister: se deschide o cale spre perfecţiune, al cărei parfum născând este adorabil. În ce mod această posibilitate ar putea fi realizată pentru slava preaiubitei sale şi a lui Dumnezeu, Creatorul ei?

       Trebuie la acest punct sa ne întrebăm: voi fi eu capabil de asta fără să mă transform mai întâi pe mine însumi? Dacă sunt sincer trebuie să răspund evident: Nu. Un om care nu ştie să-şi trateze aşa cum trebuie câinii şi caii, o femeie care nu ştie să cultive flori, cum ar putea oare să trezească adormitele perfecţiuni în fiinţa iubită? O umilinţă şi o toleranţă la orice probă vor fi necesare pentru aceasta. Dacă nu sunt sigur de ceea ce ar fi mai bine pentru ea, trebuie măcar să o las liberă să-şi urmeze propriile înclinaţii, iar în acest timp voi studia ceea ce este şi poate să devină, ceea ce are nevoie, ceea ce cere sufletul ei fără a şti cu ce nume, destul de îndepărtat pentru a putea găsi ea însăşi lucrul dorit. A învăţa să prevăd pentru ea, încă de azi, nevoile sale de mâine, fără a mai gândi o clipă la dificultăţile ce ar putea sa le reprezinte acele lucruri pentru mine. Dar ce stăpânire şi disciplină de sine cere aceasta!       “Te iubesc”, spune el. “Este ciudat, că nu mă simt mai bine din cauza aceasta”, spune ea... Atâta timp cât nu v-aţi sudat o cunoaştere şi o forţă la înălţimea iubirii voastre, să fiţi jenaţi să mărturisiţi că sunteţi îndrăgostiţi. Iar dacă nu puteţi ascunde aceasta, iubiţi cu umilinţă, muncind să deveniţi înţelepţi şi puternici. Iubiţi? Trebuie sa fii demn de aşa ceva.

       Fără ruşine, oamenii se vor lauda că au iubit, că iubesc sau speră să iubească. Ca şi cum iubirea ar fi de ajuns pentru a le acoperi mulţimea păcatelor. Dar iubirea, după cum am văzut, atunci când nu este vorba de iubire conştientă (adică doritoare să devină atât înţeleaptă, cât şi capabilă de a-şi servi obiectul ei), nu depinde decât de afinităţi favorabile sau defavorabile. În astfel de cazuri, ea este la fel de inconştientă, adică fără control. A fi într-o asemenea stare de iubire este cu siguranţă la fel de primejdios pentru sine, pentru celalalt sau pentru amândoi. Pentru că suntem atunci traversaţi de o uriaşă energie cosmică ce-şi urmează propriile sale finalităţi, cu totul indiferente de ale noastre şi iată-ne încărcaţi cu această forţă. Este ca o dinamită pe care o vehiculăm de aici înainte, fără a ne lua măsurile de protecţie. Trebuie să ne mai mirăm de numărul accidentelor?

       Să recunoaştem că fără cunoaştere şi putere, iubirea este demoniacă. Fără cunoaştere ea îşi poate distruge obiectul. Cine n-a auzit diversele "prea iubite" spunând despre "iubiţii" lor: "Mă îmbolnăveşte, mă omoară." Iar fără putere, iubitul devine cea mai nefericită fiinţă, deoarece nu poate să facă ceea ce doreşte şi ştie că ar trebui să facă pentru binele ei.
       Oamenii ar trebui să se roage să le fie îndepărtată experienţa iubirii lipsită de înţelepciune şi forţă sau, dacă nu pot face altceva decât să iubească, atunci să roage înţelepciunea şi forţa divină sa le ghideze iubirea.       Starea de iubire nu este totdeauna resimţită numai faţă de o fiinţă. Cineva poate avea acest dar, de a eleva pe altcineva în planul iubirii, sau cu alte cuvinte poate face să treaca prin altcineva (el sau ea) energia naturală a iubirii, fără a urmări să capteze aceasta iubire în folosul său. Se povesteşte despre un anumit lama, că oamenii care-i vorbeau deveneau instantaneu îndrăgostiţi. Dar ei nu se îndrăgosteau de el, nici de altcineva în particular. Tot ce ei conştientizau era că, după ce vorbeau cu el, un spirit de iubire pură îi făcea să debordeze de o dorinţă de a servi, de a iubi, care era gata să se răspandească pretutindeni. Trubadurii Evului Mediu se asemănau fără îndoială cu acest lama.       Adevărul fundamental al acestei iubiri conştiente: ea este întotdeauna creatoare. Scopul iubirii conştiente este de a aduce renaşterea sau iubirea spirituală. Oricine care poate să vadă dincolo de cuvinte şi forme nu poate să nu remarce modificările şi transformările ce apar de obicei la bărbatul sau femeia care iubeşte, indiferent de vârstă. Aceasta are loc de obicei inconştient, dar nu este din acest motiv mai putin simbolică pentru transformarea mult mai minunată care apare atunci când un bărbat sau o femeie iubeşte conştient sau a putut recunoaşte că iubise conştient. Tinereţea, în asemenea cazuri, îmbracă un aer de eternitate şi aceasta este, într-adevăr, fântâna tinereţii care curge acum. Crearea unui astfel de “copil spiritual” în fiecare din cei doi iubiţi este o funcţie particulară a iubirii conştiente; iar aceasta nu are nimic de-a face cu căsătoria şi copiii.       Iubirea fără divinaţie este rudimentară. Un iubit trebuie să poata ''ghici'' sau ''divina'' dorinţele benefice ale iubitei sale cu mult timp înainte ca ea să devină conştientă de ele. Dacă vrea să o poată iubi mai mult decât se iubeşte ea însăşi, el trebuie să ajungă s-o cunoască mai bine decât se cunoaşte ea însăşi, în aşa fel încât ea să poată deveni perfect “ceea ce este”, chiar şi fără proriile ei eforturi conştiente în această direcţie. Eforturile ei conştiente, atunci când iubirea va fi mutuală, vor fi pentru el. Şi astfel, fiecare din ei va lucra în mod delicios pentru perfecţiunea celuilalt.

       Dar aceasta stare superioară a iubirii conştiente nu e tangibilă decât la nivelele spirituale ale conştiinţei; ea nu poate fi decât un fruct al artei lucrului asupra ta însuţi. Toţi au nostalgia ei, chiar şi cei mai cinici, deşi marea majoritate a oamenilor pun la îndoială până şi posibilitatea ei. Cu toate acestea, o astfel de iubire este posibilă, cu condiţia ca cei doi iubiţi să fie dispuşi să înveţe cu umilinţă unul de la celălalt.


     

       Cum sa înceapă? Îndrăgostitul, atunci când este pe punctul de a-şi întâlni iubita, să se întrebe ce ar putea el să-i aducă, să facă sau să spună pentru a-i crea o delicioasă surpriză. La început, nu va fi vorba de ceva care să o surprindă în întregime, vreau să spun că ea va şti că a avut acea dorinţă şi va fi cu siguranţă încântată că iubitul ei a ştiut să i-o ghicească. Mai tarziu, o altă “surpriză” va putea într-adevăr să o surprindă şi se va minuna: “Cum ai ştiut că asta mă va face atât de fericită, pentru că nici eu însămi nu am ştiut?”

       Eforturile constante pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor benefice minunate ale iubitei (sau iubitului, în cazul femeii), atunci când n-au apărut încă în conştiinţa ei (lui) vor fi metoda iubirii conştiente.       Intraţi în această pădure fermecată, voi, care îndrăzniţi! Zeii se iubesc unii cu alţii conştient, iar iubiţii conştienţi devin zei.


vineri, 11 ianuarie 2013

o Nouă Lume se naște pe Noul Pământ

Un mesaj de la Legiunea Îngerilor Mamei Divine.(2 ianuarie 2013, prin Tazjima)

Suntem Legiunea Îngerilor Mamei Divine.
Ca prezență angelică, noi suntem un colectiv format pe baza Razei Roz a Iubirii. Dorința noastră este să vă transmitem rugămintea de a renunța la toate stările de furie, durere, dezamăgire sau depresie, care uneori vă încearcă sau chiar vă copleșec.

Au trecut doar căteva zile de când umanitatea voastră a făcut un pas uriaș pe calea evoluției sale. Acum este momentul să renunțați la toate stările de nemulțumire care v-au însoțit pe majoritatea dintre voi, în dimensiunea 3D, pe care ați lăsat-o în urmă. Vechile limitări în posibilitățile voastre de exprimare, gândirea limitată și condiționată, durerea fizică și cea provocată de neajunsuri sau neîmpliniri, starea de polarizare, caracteristică dimensiunilor joase, toate nu mai sunt de actualitate în viața voastră, dacă voi nu veți alege altfel. Constatarea dispariției acestor racile ale societăților neevoluate se va pune în evidență destul de repede, căci nu este vorba decăt de schimbarea percepțiilor voastre și adaptarea lor la realitățile nou apărute pe Noul Pământ pe care mulți dintre voi ați pășit. Subconștientul vostru va elimina stările anacronice și-și va încărca memoria cu toate noutățile dimensiunii 4D în care abia ați intrat.

Voi puteți face asta, dragii noștri. Puteți elimina întunericul cuibărit în adâncul structurii voastre celulare. Dacă doriți să faceți acest lucru, aveți toate mijloacele la dispoziție. În dimensiunea 3D, de multe ori, se iveau greutăți insurmontabile în calea hotărârii de a elimina tot răul din ființa voastră.

Acum, când ați pășit în 4D, vă este mult mai ușor să o faceți. Doar un pic de hotărâre vă trebuie. Totul este o chestiune de dorință și de deschidere către iubirea necondiționată pentru tot ceea ce există. Păstrați sentimentul iubirii aproape de ființa voastră și faceți uz de el în toate situațiile, în relația voastră cu lumea, cu natura, cu spiritele înalte, cu prietenii și cu dușmanii voștri.

În dimensiunea 3D acest gen de atitudine era greu de adoptat, căci multe vă erau argumentările pentru a vă justifica atitudinea ostilă, întristarea și frustrarea. Nu mai sunteți acum în aceeași situație; încercați și veți constata că parcă nu mai este ” un capăt de țară ” dacă lași de la tine, dacă nu te mai pui de-a curmezișul. Este adevărat, poate cel din fața ta ți-a greșit, a avut o manifestare neamicală, poate dușmănoasă. Răspunde-i tu cu iubire și vei vedea că dura lui atitudine se înmoaie, devine maleabilă și până la urmă, un sentiment de împăcare și așează între voi și vă face să vă strângeți mâna.

De ce este atât de important să lucrați totdeauna cu energia iubirii? Pentru că frecvențele iubirii sunt cele mai înalte, pentru că forța cea mai puternică din Cosmos este iubirea. Ori, nu asta vrea fiecare dintre voi: să fie cât mai puternic? Puterea iubirii vă dă cheia găsirii tuturor soluțiilor, tuturor posibilităților. Iubirea vă crește vibrația, vă ajută să părăsiți dualitatea și să deveniți multidimensionali. În dimensiunea a 3-a iubirea era condiționată, era interesată, era monedă de schim și, din acest motiv, vibrația ei era joasă, neînălțătoare. Iubirea dimensiunii 3D era mai mult un sentiment posesiv: mașina ta, soția ta, casa ta, banii tăi. Le iubeai pe toate pentru că erau ale tale, dar asta nu era iubire, era posesivitate, egoism. În 4D, iubirea nu mai este o marfă de schimb, este un mod de a fi oriunde are loc o manifetare, o acțiune. Fără iubire nu poți trăi în dimensiuniule superioare, pentru că, fără iubire, frecvența ta de vibrație va avea o valoare joasă, incompatibilă cu cea care caracterizează acea dimensiune. Fără iubire, te auto-elimini din dimensiunile superioare (începând cu 4D)
Dar voi, cei care abia ați sosit în dimensiunea a 4-a, voi care nu vă simțiți prea în largul vostru cu cerințele acestei noi dimensiuni, cum să faceți să vă stabilizați sentimentul iubirii, pentru a deveni rezidenții recunoscuți ai 4D?

Primul pas trebuie să-l faceți ....către voi înșivă.Trebuie să vă apropiați cu dragoste, cu iubire, înțelegere și acceptare față de propria voastră ființă. În paradigma 3D, iubirea de sine a fost considerată mai tot timpul, egoism, narcisism. Mereu vi s-a spus că mai important decât dragostea de sine este dragostea pentru orice altceva. Mereu ați fost încurajați să vă cedați puterea, energia, atașamentul și chiar viața în favoarea celorlalți, suprimându-vă resentimentele, furia și opoziția. Mereu vi s-a cerut să cedați, să fiți generoși, chiar dacă nu mai rămânea nimic pentru voi.

Noi nu vă interzicem să dați altora, să salvați pe cineva, înfrânându-vă pornirea de a fi generoși.

Noi vă spunem că înainte ce orice, trebuie să vă asigurați că din ceea ce dați rămâne suficient și pentru voi. Aceasta pentru că nu este în interesul nimănui ca sărăcia să treacă de la unul la altul. Puteți merge până la egalizare, dar nu este rațional să iei pământ dintr-un loc, făcând o groapă, pentru a umple o altă groapă.

Mulți dintre voi, mai ales ființele de sex feminin, au dat atât de mult din fericirea lor, din iubirea lor, din ființa lor, până când au ajuns la epuizare.

La prima vedere, pare că asemenea oameni au procedat corect. Să analizăm puțin acest aspect, păstrând mereu în minte ideea că se urmărește realizarea stării de iubire și de fericire.

Cel care a început să dea din ceea ce avea, a făcut-o, să zicem, din situația inițială în care avea surplus, și asta a fost bine și corect. A continuat să dea, fără să primească, până când a ajus la echilibru între ceea ce a dat și ceea ce mai avea. Și asta este, deasemenea, corect. Fără discernămînt, a continuat să dea creând un dezechilibru pe care l-a împins până la epuizarea a tot ceea ce avea. Și asta nu a mai fost corect. De ce? Pentru că , în sistemul format, nu a crescut cu nimic cantitatea de iubire, sau de fericire, cel mult a trecut de la o ființă la alta.

În rezumat: nu este necesar și nici util să depășiți limitele modestiei și umilinței considerându-vă cel mai puțin merituos în a avea parte de iubire, abundență și considerație. Aceasta pentru că a accepta că sunteți nevrednic, neputicios, fără perspectivă, necompetitiv înseamnă a vă autoinduce ideea neselectivității voastre pentru a evolua. Lipsa de speranță, de optimism pentru viitorul vostru, devine, cu timpul, resemnare, blazare, calea cea mai sigură de a vă îmbolnăvi trupul și sufletul și de a stagna sau regresa.

Pe de altă parte, pentru a putea da, trebuie să dispui de acumulări spirituale, intelectuale sau materiale suficiente. Aceasta este o invitație la a te preocupa, în primul rând, de propria-ți creștere, de a-ți crea propra-ți abundență spirituală, de cunoaștere și materială. Un iluminat, răzpândește în jurul lui starea de bine, de vindecare, doar prin prezența sa, căci la el acumulările evolutive ” dau pe-afară”, ca să spuneam așa. Pe unde calcă iluminatul, crește nivelul vibrațiilor de care pot beneficia cei din jur. Este mult mai indicat ca mai întâi să te preocupi de propria-ți evoluție, spiritualizare, cunoaștere și, după ce ai atins un nivel suficient, să dai și altora, decât să împarți puținul pe care-l ai cu ceilalți.

Învățați să vă acceptați așa cum sunteți, tinzând la evoluția voastră. În ochii Creatorului, tu ești perfect așa cu ești și te afli exact acolo unde ți-ai propus. Atunci, care ar mai fi justificarea regretelor tale? A tinde spre mai bine nu exclude valoarea ta din acest moment.

Dragilor, aura voastră s-a îmbogățit substanțial în această perioadă; a devenit mai strălucitoare și mai frumoasă. Trendul este crescător, pe măsură ce fiecare dintre voi devine mai iubitor cu propria-i ființă și gata să-și ierte ceea ce știe că a greșit, important fiind să-și dorească și să-și impună noua statură morală și spirituală care știe că-l va ajuta în evoluție. Centrul conștiinței voastre se află în inimă, nu în mintea voastră. Sistemul vostru de chakre estel la majoritatea dintre voi, recalibrat și vindecat. Sufletul vostru este acordat acum pe monadă. Ființa și sufletul vostru se află acum mult mai aproape de tărâmul ființelor celeste, decăt a fost oricând în trecut.

Familiile voastre de lumină, maeștri ascensionați, se află acum în preajma voastră ajutându-vă să vă încheiați tranziția. Pe măsură ce ființa voastră își recapătă abilitățile, sarcina de a încheia această ascensiune se va dovedi mai ușor de realizat. Fiecare dintre voi are o misiune pentru care a venit în această viață, și fiecare lucrează acum pentru finalizarea acelei misiuni.

Pentru mulți, aceasta a fost pur și simplu să ia forma fizica pentru a urca împreună cu Mama Pământ în dimensiunea 4D. Ei trebuiau să fie aici, pe Pământ, pentru a acumula energile noi care s-au trimis pe planetă și cu care sistemul a putut urca în 4D. (Noi sperăm că a merge "undeva", este corect înțeles, exprimarea nesugerând că voi ați părăsit o locație pentru a vă plasa în alta. Este doar o chestiune de câmp vibrațional, de densitate).

Obișnuita trecere în Nirvana și Summerlands, după moartea corpului fizic, continuă să se mențină, dar ascensiunea a avut rolul ca o civilizație întreagă (excepție celor care au refuzat) să ajungă în dimensiunea 5D, după ce va fi traversat dimensiunea de tranziție, 4D. O parte din muncă a fost realizată. Gaia a urcat cu toată viața de pe ea în a patra dimensiune. Aceasta este o realizare uriașă, care a fost de mult planificată și minuțios pregătită.

Putea fi altfel? Da, putea. Dar în tot ceea ce s-a întreprins s-a ținut permanent cont de respectarea liberului arbitru al celor aflați în proces, inculsiv al Gaiei. Din acest motiv, uneori, s-au produs decalări, dar niciodată nu s-a renunțat la prevederile Programului Divin.

Oferta ridicării în 4D a fost pentru toți, dar nu toți au ales să intre în joc. Unii au considerat că le este bine așa, altora li s-a părut efortul prea mare, alții au considerat că nu și-au încheiat programul de experiențe pe care și l-au propus, și s-au hotărât să amâne ascensiunea. Au fost și dintre cei care, coroborat cu termenii programului lor de viață au ales să părăsească planeta înainte de ascensiune. Toate obțiunile au fost respectate.  
Dar, de ce era nevoie tocmai acum de ASCENSIUNE? Pentru că omenirea ajunsese la o stare de suficiență care, în fapt, însemna imobilism, lipsă de mișcare. Ori, lipsa de mișcare înseamnă lipsă de progres și, în final, dezintegrare, căci întreaga creație are la bază mișcarea. Ce stă pe loc și devine imobil, se dezintegrează în părțile sale inițiale care vor relua procesul evoluției. Omenirea ajunsese la scadență, și trebuia să facă într-un fel: să aleagă ascensiunea sau colapsul sistemului în care exita. Prea multe dezechilibre apăruseră, prea multă suferință și inechitate se crease, prea multă negativitate se acumulase.

Ciclurile cosmice, tocmai rolul acesta îl au: de măturători, de purificatori. Din timp în timp, ele trec prin creație și fac ordine, fac curățenie, revigorând viața și mișcarea, acolo unde este cazul.
Blând, dar, probabil, nerăbdători, Lucratorii în Lumina își vor continua misiunea de trezire și consolidare în noua conștiință, pentru ca perioada aceasta de trecere să fie cât mai eficientă. Este nevoie de ei și acum, în perioada de interimat, căci ei știu calea către rapida eficientizare a călătoriei lumii către dimensiunea 5D. Ei au ochi să vadă și ceea ce ceilalți nu văd, și să înțeleagă și ceea ce ceilalți nu înțeleg. Din acest motiv, vă rugăm să-i urmați cu încredere și convingerea căci nu vă conduc într-o fundătură. Ei sunt adevărați ghizi, faruri, sori în miniatură, care este bine să fie urmați. Urmați această cale a Luminii, care vă asigură întâlnirea în inima voastră cu Hristos. În orice acțiune, pionierii merg înainte, pentru a arăta calea celor mulți.

Este nevoie de pace interioară și pace între oameni, pace între ființele planetei, ocrotire și iubire. Un asemenea climat asigură evoluția și bunăstarea tuturor. Să fiți siguri că nici cel mai mare bogătaș nu se simte bine, în inima lui, dacă știe că la porțile palatului său se tânguie cohorta celor care mor de foame și de frig. Plăcerea cea mai mare și fericirea se nasc din sentimentul fraternității.

Ați ajuns acolo unde puteți face din planeta voastră o oază a fericirii generale. În cele 9 luni care au mai rămas, o puteți face, spre bucuria voastră, a fraților voștri din univers, a noastră și a Creatorului.

Dragilor, o Nouă Lume se naște pe Noul Pământ. Dar, nu uitați că Mama Pământ are nevoie de iubirea și de ocrotirea voastră, așa cum și ea o face pentru voi.

Namaste.
Legiuniea Angelică a Mamei Divine.

SURSA: http://bluedragonjournal.com/

(C.M.)-http://ascensiuneaspiritului.blogspot.ro/2013/01/un-mesaj-de-la-legiunea-ingerilor-mamei.html

marți, 8 ianuarie 2013

Mesaj pentru Noul An și Noua Eră

De la Consiliul Îngerilor, Arhang.Mihail și Arhang.Gabriel

(2 ian.2013; channeler Goldenlight)

Salutări ! Suntem Consiliul Îngerilor, Arhanghelii Mihail și Gabriel.
Cu ocazia Noului An, dorim să trimitem către voi un mesaj de speranță, iubire și Lumină, care să vă înalțe spiritul și să vă racordeze la noile energii aflate acum pe planeta voastră. Toți aveți posibilitatea de a asimila energiile înaltelor frecvențe care sunt ancorate acum de Mama Pământ. Aceste noi și minunate energii vă înconjoară în aerul pe care-l respirați. Ele sunt conectate la Sinele Superior al fiecărei ființe umane. Înainte de a veni în viața voastră actuală, sufletul vostru a fost una cu Sinele vostru Superior. În corpul fizic actual al fiecăruia dintre voi se află o părticică din Sinele Superior. Prin procesul de ascensionare s-a produs fuziunea dintre suflet și Spiritul Interior.

Noi am menționat înainte că channelerul acesta a realizat ”reconectarea” în luna august 2012 și, ca urmare, legătura ei cu Sinele său Superior, cu Consiliul Îngerilor și Tărâmul Angelic, s-a întărit foarte mult. În perioada care a urmat, noi am descărcat energii de comunicare în aura ei astfel ca ea să poată avea o mai bună și stabilă comunicare cu noi.

De altfel, acest canal special, Goldenlight, are încheiat un acord înainte de a se naște în această viață pentru a fi un receptor/ transmițător cu tărâmurile dimensionale superioare inclusiv cu tărâmul angelic. O altă însușire a ei este capacitatea de a putea primi mesaje telepatice de la Arhanghelul Mihail, în special în această perioadă de iluminare prin care trece lumea voastră. Ea face această muncă cu plăcere și fără a i se fi promis vreo recompensă. Pe planetă, ea este un designer grafician și lucrează în prezent la unele proiecte mari, care-i iau mult timp, motiv pentru care nu a depus foarte multă activitate de channeling. După ce situația ei financiară se va consolida, implicarea ei în primirea și transmiterea mesajelor va crește substanțial. Dacă doriți, puteți s-o ajutați trimițându-i energia voastră prin binecuvântări și consacrări, dar și prin donații, în care scop, puteți utiliza butonul ”donație” aflat pe situl ei. Acest ajutor îi poate crea mai mult timp liber pe care să-l utilizeze în activitatea de channeling.

După ce veți reuși să intrați în legătură cu Sinele vostru Superior, veți constata o puternică îmbunătățire a stării voastre spirituale, de cunoaștere și înțelegere a lumii în care trăiți. Aducerea Sinelui vostru Superior în conștiința voastră și dezvoltarea unei conexiuni mai puternice cu el, înclusiv al comunicării, vă va accelera evoluția și vă va facilita stabilirea unor conexiuni cu dimensiunile mai înalte. Stabilirea unei astfel de comunicări vă va ajuta să cunoașteți cu exactitate scopul venirii voastre în această viață, așa cum este el prevăzut în contractul încheiat înainte de naștere. În plus, veți afla care vă sunt abilitățile de care vă puteți folosi în prezenta viață, abilități pe care nu vi le descoperiserăți până acum. Multe îmbunătățiri veți cunoaște în viață, după ce veți reuși să comunicați cu Sinele vostru Înalt. El vă va ajuta, de exemplu, să vă cunoașteți îngerii păzitori și ghizii spirituali aflați sau nu în corp fizic.

Cel mai bun mod de a vă conecta este să încercați să stați într-un spațiu ales din timp (același spațiu, de fiecare dată) în fiecare zi și să practicați tehnici de meditație, contemplație, binecuvântări, vizualizări etc. Încercați ca în aceste ședințe să vă izolați cât mai bine de forfota lumii, de preocupările și grijile cotidiene, exprimându-vă dorința de a intra în legătură cu Spiritul vostru Superior. Începeți prin a vă adresa prin expresii de genul: "Mă adresez Spiritului meu Superior cu rugămintea de a mă ajuta să intru în legătură cu el” sau, o formulă mai elaborată: ” Spirit al meu, care sălășluiești în ființa mea, tu cel care ești scânteie Divină și care mă reprezinți în fața lui Dumnezeu, cu umilință te implor să intri în legătură cu mine pentru a comunica”.

Tehnicile de reconectare cu Sinele Interior, am observat că sunt diversificate în lumea voastră, ele avânt scopul ca, prin conectarea la el, să vă puteți accelera evoluția.

Una dintre tehnicile de reconectare la Spiritul Înalt este predată de Eric Pearl, tehnică pe care el o popularizeză în întreaga lume, scopul primordial fiind trezirea și ridicarea energiilor în ființa umană. Energiile vizate în aceste tehnici sunt compatibile cu dimensiunile 6 și 7 și, parțial, chiar 8. Se poate merge chiar până la activarea și amplificarea energiilor celei de a 12 dimensiuni. Sunt, desigur, și alți instructori în lumea voastră ale căror cursuri este bine să le frecventați, atunci când aflați de existența lor în zona voastră.

Civilizația umană se mișcă foarte repede într-o perioadă de timp care se scurge rapid pe planeta voastră. Aceasta va fi o evoluție energică, într-o realitate fizică existentă într-o perioadă de timp în care au loc alinieri cosmice divin planificate. Orașele voastre se vor transforma în orașe de Lumină, casele voastre vor deveni temple ale iubirii, corpurile voastre vor fi ale unor ființe cosmice multidimensionale.

Toate energiile voastre, talentele voastre latente, și facultățile se vor trezi, nu peste prea mult timp. Toate ființele umane suferă transformări radicale chiar în acest moment când citiți acest mesaj. Procesul modificărilor este demarat de ceva timp și el nu se va opri decât atunci când omul planetei Pământ va deveni omul multidimensional al universului. Acesta este Planul Cosmic Divin. 
Sursa, Mintea Superioară a dispus să se lucreze cu voi pentru a vă putea readuce în rândul civilizațiilor dezvoltate ale universului în care trăiți. Lucrarea este nu numai una la nivel colectiv ci una individualizată, privind fiecare entitate umană. Tranziția voastră începută este spre lumină și spre iubire, spre unitate, armonie și echilibru. Mama Pământ /Gaia este vindecată și ea ales să râmână cu voi, căci voi sunteți și copiii ei de care nu a vrut să se despartă, chiar dacă mulți dintre ei nu i-au aplicat tratamentul cel mai potrivit. Planeta este încontinuare purificată și spălată pentru a vă oferi cel mai minunat loc în care să vă puteți bucura. Conștiința voastră suferă acele modificări prin care omul să nu-și mai terorizeze sau să-și mutileze planeta. Plantele și florile care vor apărea pe Pământ vor înmiresma aerul pe care-l respirați, solul va da roade bogate și curate, păsările vor intona imnuri de slavă și iubire iar animalele de pradă vor deveni ierbivore. Vi se pare imposibil? Poate! Dar acesta este viitorul în care veți trăi pe Noul Pământ. Tot ceea ce a fost clădit cu vechia energie, energia urii și fricii, a sărăciei și suferinței, va dispărea.

O nouă eră este în construcție pe planeta voastră reînnoită. Ridicați mințile și sufletele voastre la nivelul cerințelor tărâmurilor mai înalte ale conștiinței, treziți ființa voastră pentru a percepe noile realități, conectați-vă la Sinele vostru Superior care a îndurat cu stoicism vicisitudinile la care l-a supus corpul și mintea voastră pline de vicii și de boală, de neputință și de suferință.

Sinele vostru Superior știe care vă este misiunea, știe ceea ce ați fost și ceea ce trebuie să deveniți. Sinele vostru Înalt știe cine sunteți voi cu adevărat, știe că dorința voastră cea mai profundă este să reveniți ACASĂ, îmbogățiți cu toată experiența pe care ați acumulat-o în numeroasele voastre vieți petrecute în multe locuri ale universului. Voi sunteți făcuți din iubire, sunteți Iubirea și Lumina. Cel mai mare cadou pe care vi-l puteți face este să aduceți voința voastră liberă în aliniere cu Sinele vostru Superior. Și asta o puteți face prin multă dragoste și multă Lumină. Noi suntem aproape de voi și vă oferim tot ceea ce aveți nevoie, cu o singură condiție: SĂ O CEREȚI. 
Toate se desfășoară perfect, conform calendarului divin, fără precipitări, fără teama.
Noi suntem Consiliul Îngrerilor, Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gabriel și vă trimitem iubire și Lumină.

Fiți binecuvântați!

SURSA: thegoldenlightchannel.com

(C.M.)- http://spirituletern.blogspot.ro/2013/01/mesaj-pentru-noul-si-noua-era.html